Reklamasjon og garanti

Ved reklamasjon på mottatt vare /forsendelse eller mangel på levering, ber vi deg om å kontakte oss først.
(NB! om du angrer kjøpet se under angrerett)

• Da kan vi få avklart om det er en gyldig retur eller om du skal benytte din angrerett.
• Om varen må returneres til oss eller beholdes av deg.
• At vi får sendt deg returlapp for portofri retur til oss.
• Eventuell kompensasjon ved særskilte tilfeller.

De ulike reklamasjonene kan blant annet være:
1. Defekt vare:
• om varen er skadet i transport
• om det mangler sider i boken
• om innhold er opp ned i boken
• annen defekt vare forklar og send gjerne bilde

2. Feil vare:
• om varen ikke stemmer med dine forventninger av hva du har bestilt (kan være
størrelse mm.)
• om varen er en helt annen enn den du har bestilt
• Vi har sendt deg annet format av en bok

3. Innhold i pakken tilhører annen kunde

4. Dobbel forsendelse
• Om du har mottatt samme pakke to eller flere ganger med samme ordrenummer
• Om du har mottatt samme pakke men med forskjellige ordrenummer

5. Manglende forsendelse
• Sporing finnes ikke på sporingsnummeret du har fått opplyst.
• Pakken har stoppet opp under transport og må etterlyses eller sendes på ny.
• Pakken står som utlevert men er ikke levert til deg.

Om du ønsker å gå fra en avtale eller avbestille pga manglende levering se “Angrerett”  REKLAMASJON – Forbrukerkjøpsloven av juni 2002 Nr. 24. Kap 6 § 27 § 27. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være
kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller  deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar
for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g. Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse. Endret ved lov 15. juni 2007 nr. 36.

Vi følger Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Handlevogn